”Ik geloof in Jezus Christus mijn Verlosser, maar ik heb soms door alle drukte zo weinig tijd om er echt bij stil te staan. In de appgroep van mijn studentenvereniging kwam de oproep voor de conferentie voorbij. Ik sleepte nog vier vriendinnen mee, en zo vertrokken we richting Duitsland, naar Revive Europe.”

Heilig Avondmaal

”Als God zo krachtig aanwezig is, dan is de duivel er ook. De eerste dagen van de conferentie ervoer ik twijfel. Ik keek sceptisch naar al die christenen uit zoveel verschillende denominaties: iedereen heeft eigen gebruiken en gelooft wel ergens in. Wat is dan goed?

Tot we op nieuwjaarsdag met ruim tweeduizend aanwezigen Heilig Avondmaal vierden, toen begreep ik het. Jezus Christus is voor onze zonden gestorven. Dát is de kern. Die kern delen we met elkaar, ondanks onze verschillen. God is zoveel groter dan het kerkverband waar ik lid van ben.”

Kracht van het gebed

”Weer in Ede, vond ik het spannend om mijn Gereformeerde Bonds-kerk te bezoeken. Zou ik mij er nog thuis voelen? Maar al snel was ik weer helemaal gewend aan de rustige liturgie met alleen de psalmen. Dit is de kerk waar ik aan verbonden ben, waar ik mij voor wil inzetten.

Ik merk dat ik vervuld ben van de Heilige Geest wanneer ik nu de Bijbel lees. Ook ben ik mij meer bewust geworden van de kracht van het gebed. Er is een vuur in mij aangewakkerd. Ik wil studenten uitdagen om naar de conferentie Revive te gaan. Juist studenten met een reformatorische achtergrond zoals ik, die vaak wat terughoudend zijn bij ‘evangelische’ evenementen. Echt, je krijgt er geen spijt van.”

Arianne de Lijster (2000) is vierdejaars student verpleegkunde aan de CHE in Ede. Ze is lid van de CSFR in Wageningen en zit, in Bennekom, op kamers. Ze groeide op in Ede en is daar lid van de PKN (Gereformeerde Bond).

Verder lezen?