Er is hoop die groter dan de dood is
Er is leven sterker dan het sterven
Er is licht dat niemand ooit kan doven
Er is liefde die nooit teleur zal stellen
­~ ‘Mijn schuilplaats is God’ van Mozaïek

Het is Pasen, een christelijke feestdag die ik al mijn hele leven vier. Opgroeiend in een christelijk gezin kreeg ik van jongs af aan het beeld van die man aan een kruis mee, die het fundament vormt van het christelijk geloof. Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser. De vleesgeworden God op aarde, die de zonde tenietdeed aan het kruis en de macht van de dood brak door op te staan. Elk jaar hetzelfde bekende liedje.

En toch, hoewel ik dit verhaal mijn leven lang al hoor, dringt de boodschap van Pasen dit jaar dieper tot mij door. Waarschijnlijk omdat de dood dit jaar voor mij akelig dichtbij kwam: in oktober kreeg ik op 22-jarige leeftijd de diagnose kanker. Opeens besefte ik hoe kwetsbaar ons leven is, hoe klein de afstand tussen het bruisende leven en de plotselinge dood. In één klap kan ons een hoopvolle toekomst ontnomen worden.

Althans, de toekomst op aarde; want door Pasen is er hoop die groter dan de dood is. Leven, sterker dan het sterven. Licht dat niemand ooit kan doven. Liefde die niet teleur zal stellen. Jezus’ dood en opstanding geven ons een perspectief dat verder kijkt dan ons gebroken leven hier, en een onverwoestbare hoop en liefde in het vooruitzicht stelt. Door Pasen zal de dood nooit meer het laatste woord hebben over ons leven. Jezus heeft het laatste woord. En Hij zegt:

“Iedereen die in Mij gelooft zal leven, ook als hij sterft.”
~ Johannes 11:25

Verder lezen?