Veilige vereniging

Sociale veiligheid. Het is nogal een term. Superbreed en tegelijk een begrip dat je liever ver van je bed houdt. De kans is -gelukkig- klein dat je er als lid of als bestuurder binnen je vereniging in negatieve zin mee te maken krijgt. Maar als het voorkomt, wat kan of moet je dan doen?

We zijn nuchter en realistisch: Recent onderzoek heeft aangetoond dat grensoverschrijdend gedrag in allerlei typen studentenverenigingen voorkomt. Helaas ook in christelijke verenigingen. Vanuit IFES sluiten we daar onze ogen niet voor. Tegelijk zien we een beweging in de maatschappij die sociale veiligheid duidelijk op de agenda zet. En dat is positief.

We hebben drie documenten ontwikkeld die jou als lid of bestuurder van een IFES vereniging helpen om -mee- te bouwen aan een veilige vereniging. Ze geven een heldere omschrijving van de problematiek en uitdagingen, geven handvatten en daarnaast o.a. een concreet stappenplan voor jou als lid en bestuurder mocht zich een situatie voordoen waarin sprake is van (mogelijk) ongewenst gedrag en wat jouw rol zou kunnen zijn bij het bespreekbaar maken van zaken. Downloaden kan hier:

Als zich een situatie van ongewenst gedrag voordoet, of je twijfelt, benader je studentenwerker! Wij denken graag mee hoe je het stappenplan gebruikt. IFES heeft vaste vertrouwenspersonen om het proces te begeleiden (naast jouw studentenwerker). Zie ook het IFES-integriteitsbeleid.