Open vacature studenten­werker

Kan een gesprek jou niet inhoudelijk genoeg zijn? Word je enthousiast als je een groep in beweging kan krijgen? Geniet je ervan om vraagbaak te zijn over de meest diverse thema’s uit iemands leven? En wil je niets liever dan studenten verbinden aan God?

Functiebeschrijving 

Als studentenwerker ga je aan de slag bij christelijke studentenverenigingen in Nederland die bij IFES zijn aangesloten. In samenwerking met de besturen draag je eraan bij dat de vereniging een plek is waar studenten groeien in hun geloof, daarvan getuigen, zich persoonlijk ontwikkelen en genieten van hun studententijd.

Kerntaken 

Kerntaken van het studentenwerk zijn het coachen van besturen, toerusten van Bijbelkringleiders en het regelmatig aanwezig zijn op verenigingsactiviteiten, zodat je beschikbaar bent voor gesprekken met leden. Door lezingen, trainingen en andere middelen geef je ondersteuning in geloofsgroei, missie en verenigingsleven. Je zoekt samenwerking met kerken, (seculiere) organisaties en personen die bijdragen aan Gods Koninkrijk onder studenten in deze mooie studentenstad. Eén van je werkzaamheden is het zoeken van financiële partners om zo de betaalde aanstelling te kunnen handhaven en zo mogelijk uit te kunnen breiden.

We zoeken iemand die 

 • passie heeft voor het Evangelie
 • hart heeft voor studenten
 • een voorbeeldfiguur is die inspireert, motiveert en enthousiasmeert
 • aantoonbaar relationeel is ingesteld
 • communicatief vaardig is (small talk, methodische gespreksvoering en spreken voor grote groepen)
 • zelfstandig is en proactief werkt
 • flexibel is qua werktijden
 • doorzettingsvermogen heeft
 • bereid is om een financiële basis onder zijn/haar werk te mobiliseren bij kerken en de kring van eigen familie, vrienden en bekenden
 • voldoende basiskennis heeft van de kerkelijke kaart en interkerkelijk kan werken

 Over IFES-Nederland 

Over heel de wereld hebben christelijke studenten zich verenigd om het evangelie uit te dragen, de Bijbel te bestuderen, intellectueel gevormd te worden en elkaar op te bouwen in het leven als christen ten dienste van de samenleving. Dat is IFES: de International Fellowship of Evangelical Students.

Wie spreekt over IFES Nederland heeft het over een prachtige organisatie met één gemeenschappelijke deler: het verlangen jonge mensen te dienen vanuit het christelijk geloof. Dat geloof geeft een enorme impuls aan (jonge) mensen, aan de complete samenleving en aan de wetenschap. De labels van de IFES Groep geven allemaal op hun eigen manier vorm en invulling aan die drive. Kijk voor meer informatie op ifes.nl.

Aanstelling 

Het gaat in eerste instantie om een betaalde aanstelling 0,4-0,6 fte die kan doorgroeien bij voldoende resultaat uit fondsenwerving. Als studentenwerker ben je zelf primair verantwoordelijk voor het werven van voldoende financiën binnen kerken en de kring van familie, vrienden en bekenden. Je ontvangt een vast salaris conform schaal 8 en de arbeidsvoorwaardenregeling van IFES-Nederland is van toepassing.

Solliciteer direct!

  Dit formulier is beschermd door reCAPTCHA. Op jouw solllicitatie is daardoor niet alleen ons privacybeleid van toepassing, maar zijn ook het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google van toepassing.