”Nederland, dat kleine christelijke landje. Ik had geen idee waarom God mij daar naar toe leidde”, vertelt Betty lachend. ”Hoe wil God dat ik hier tot zegen ben voor vele naties?” De eerste jaren in Nederland zocht Betty naar een antwoord op deze vraag. In 2019 kwam ze in Den Haag wonen. Ondertussen liep haar afstudeeronderzoek om meerdere redenen vertraging op. Betty: ”Met deze studievertraging, leidde God mij naar IFES, waar ik aan de slag ging als studentenwerker onder internationale studenten Den Haag.”

Ver van huis

”Ik help studenten om hun weg te vinden in hun nieuwe leven ver van huis”, vertelt Betty.”Bijvoorbeeld door het organiseren van activiteiten. Hoe ik die vormgeef, hangt af van de groep. Zo organiseer ik voor christenen bijbelstudies terwijl ik voor niet-christenen een bijeenkomst organiseer rondom vragen als: hoe vind ik werk? Hoe ga ik om met stress? Of we bezoeken met elkaar een museum.”

Vruchten zien

Huisvesting, financiële zorgen, mentale problemen zoals eenzaamheid en depressie: de vragen waarmee studenten bij Betty komen zijn complex. ”We kunnen niet alles oplossen, maar het is mooi om te zien hoe de studenten in mijn groepen elkaar opvangen en helpen.”

Over de vraag wat ze het moeilijkste aan haar werk vindt, denkt Betty even na. ”Het duurt een paar jaar voor je vruchten ziet van al je inzet. In het begin is de opkomst heel laag. Soms komen er helemaal geen studenten opdagen. Dat kan frustreren. Maar ook al zie ik geen vruchten, God werkt!’

Gods wonderlijke wegen

Ook het steeds weer afscheid nemen, valt haar soms zwaar. Zeker als studenten in Nederland tot geloof zijn gekomen en teruggaan naar een land of familie waar dit heel moeilijk ligt. Waar ze soms zelfs moeten vrezen voor hun leven. Toch ziet Betty God op wonderlijke manieren werken. Zoals een student die interesse krijgt in het christelijk geloof, door een bezoek aan het Corrie ten Boom-museum in Haarlem. Of door het horen van kerstmuziek.

Een paar jaar geleden, in 2020, nam Betty afscheid van een Chinese studente. Nog maar net christen, keerde zij terug naar China. Betty: ”Ik wist dat ze daar niet in een veilige, christelijke gemeenschap terecht zou komen. Hoe zou het haar vergaan? Kortgeleden nam ze contact met mij op: ze was teruggekomen naar Nederland, woont nu ook in De Haag. Wat bleek: ze was nog steeds christen, en gegroeid in haar geloof!”

Het zijn de bijzondere gebeurtenissen in haar leven en ontmoetingen met mensen die bevestigen dat ze op haar plek is, ervaart Betty: ”Ik heb mij steeds meer leren overgeven aan Gods plan.”

Verder lezen?