Sprekersaanbod

Zoek je een spreker om een verenigingsavond in te vullen? Hieronder presenteren we graag een aantal boeiende lezingen die makkelijk ingepland kunnen worden. Dit zijn lezingen van sprekers en lectoren die hun christelijk geloof verbinden aan hun vakgebied en aandacht geven aan de grotere vragen die daar spelen. Van harte aanbevolen!

Indien je in contact wilt komen met deze sprekers, mail naar sprekers@ifes.nl. Dan zorgen wij ervoor dat je in contact komt met de desbetreffende spreker. Naast de onderstaande lijst hebben we een nog uitgebreidere netwerk van sprekers, dus schroom niet als je een spreker zoekt voor een ander thema.

Student en seks
Christelijke visie op seks anno nu

De wereld zegt: seks zoveel je wilt, zolang je anderen niet schaadt. De kerk zegt: geen seks voor het huwelijk. In gesprek met de tijd én de Bijbel zoeken we met jullie naar een christelijke visie op seks anno 2024.

Laurens van Lavieren

Theoloog

Rieke Lindeboom – Van Dam

Studentenwerker

Geloof en twijfel Over wat geloof is en hoe je kunt gaan geloven

“Ik wil wel geloven, maar ik kan niet geloven.” Wat gebeurt er als je gaat geloven? Is het iets waar je voor kan kiezen, of moet geloof je gegeven worden? Met andere woorden, hoe wordt geloven iets persoonlijks? Als het waar is dat Jezus gestorven en opgestaan is, hoe kan dat dan iets worden waar je op vertrouwt, zodat die waarheid van invloed wordt in je leven? Een lezing over twijfels rond het toe-eigenen van geloof.

Bas van Dieren

Theoloog en studentenwerker

Er is hoop! Klimaatverandering en het christelijke geloof

Klimaatverandering is een groot thema in onze samenleving. Gesprekken en discussies over oorzaken, gevolgen en noodzakelijke aanpak hoor je overal. Hoe je omgaat met dit thema vanuit een christelijk perspectief komt weinig aan bod. In deze lezing wordt dit  opgepakt. Een christelijk perspectief op de klimaatcrisis leidt niet tot wanhoop maar tot hoop!

Prof. dr. ir. Krijn de Jong

Emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht

Begrijp je ook wat je leest? Over Bijbellezen en hermeneutiek

“Lees gewoon wat er staat” is vaak makkelijker gezegd dan gedaan, of het nou gaat om de handleiding van een IKEA-kast of een werk uit de wereldliteratuur. En zo werkt het al helemaal niet met de Bijbel. Hoe begrijp je wat je leest? En waarom deugt de ene uitleg meer dan de andere? Een inleiding in de wondere wereld van de hermeneutiek!

Alexandra Matz

Theoloog en studentenwerker

Arjen Zijderveld

Theoloog en studentenwerker

Scheuren aan de hemel Geloven in een onzekere wereld

Beginnend met De antichrist van Friedrich Nietzsche, stelt Timon Beeftink zich de vraag of er nog ruimte is voor het christendom in de (post)moderne wereld. Aan de hand van verschillende denkers, dichters en kunstenaars betoogt hij dat er juist in de wonden en tranen van onzekerheid ruimte ontstaat voor geloof. Een veelkleurige avond gegarandeerd!

Timon Beeftink

Godsdienstfilosoof en schrijver

Wij zijn ons gevoel Over geslacht, gender en genderdysforie

De complexe vragen rond geslacht, gender en genderdysforie zijn door allerlei wetenschappelijke innovaties en ontwikkelingen in de maatschappij relevanter dan ooit. In deze lezing onderzoeken we hoe deze thema’s zich verhouden tot christelijke noties over mens-zijn. Uiteraard worden de mensen die het betreft en de verbondenheid van gevoel, identiteit, geslacht en geloof serieus genomen.

Prof. dr. ir. Henk Jochemsen

Filosoof, ingenieur en hoogleraar Christelijke filosofie

God en de geschiedenis van het universum

Een veelvoorkomend misverstand is dat de wetenschap God overbodig maakt, en dat het universum geen doel heeft. Maar in de mainstream natuur- en sterrenkunde zijn er hints die een andere kant op wijzen, in de richting van de Schepper: aanwijzingen over het begin, de ontwikkeling, het ontwerp en de ordelijkheid van het universum. In deze lezing behandel ik dit thema met een sceptisch studentenpubliek in gedachten.

Dr. Anke Ardern-Arentsen

Postdoctoral Research Fellow in Astronomy, University of Cambridge

Christelijke professionele identiteit

Hoe kun je je christelijk geloof integreren met je beroep en het vakgebied waar je aan de slag gaat of bent? Welke christelijke waarden en principes kunnen onderliggen aan de manier waarop je als vakpersoon bezig bent? In deze lezing ontdek je hoe je geloof je werkt verrijkt, maar ook andersom.

Dr. Bart Cusveller

Lector Zorg en Zingeving bij Hogeschool Viaa in Zwolle

Schepping en evolutie

Waar komen we allemaal vandaan, hoe is het universum ontstaan? Het zijn fundamentele vragen waar mensen al eeuwen mee bezig zijn. De Bijbel spreekt van een scheppingsweek, maar de wetenschap laat zien dat het leven op aarde in miljarden jaren is geëvolueerd. In deze lezing leg ik uit waarom dit geen probleem hoeft te zijn.

Dr. René Fransen

Bioloog, wetenschapsjournalist en wetenschapscommunicator

God en geld Over de verhouding tussen geloof en economie

Geloof en economie zijn op het oog twee verschillende werelden. Geloof is in dat buitenstaandersperspectief iets voor de zondag, economie voor de overige zes dagen van de week. Voor christenen zelf ligt dit heel anders. De Bijbel en tweeduizend jaar theologiegeschiedenis reiken hen een ideaal aan waarin God en geld nauw op elkaar zijn betrokken.

Dr. Joost Hengstmengel

Econoom, filosoof en universitair docent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam

Is onze maat­schappij stuk? Nepnieuws en polarisatie

Doet het er toe of nieuws wáár is? Tot in hoeverre is berichtgeving subjectief? En wanneer kan je iets bestempelen als ‘feitelijk onjuist’? In deze lezing exploreren we de rol van nepnieuws en hoe het zich verhoudt tot polarisatie in de samenleving. We verbinden deze bevindingen aan een christelijk perspectief op waarheid en samenleven in een maatschappij met verschillen.

Prof. dr. ir. Jeroen de Ridder

Filosoof en hoogleraar Politieke epistemologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam

De nieuwe wetenschap Bron van verwondering of verontrusting?

AI, CRISPR-Cas, embryo-onderzoek; nieuwe technieken volgen elkaar in rap tempo op. Als bioloog werk ik mee aan de nieuwste ontwikkelingen, als theoloog reflecteer ik op wat deze betekenen voor Gods Koninkrijk. Graag maak ik jullie deelgenoot van deze zoektocht die ons allemaal aangaat.

Hildert Bronkhorst MSc BA

Bioloog, theoloog en promovendus aan de Universiteit Leiden

AI en Ethiek

De afgelopen jaren zijn er talloze lijstjes met AI principes, ethische raamwerken, ‘guiding principles’ en zelfs Europese wetgeving met betrekking tot verantwoorde ontwikkeling en gebruik van AI geadopteerd. Maar wat zijn eigenlijk de uitdagingen, gevaren, en kansen voor AI, bezien vanuit christelijke filosofie en ethiek?

Dr. Christine Boshuijzen-van Burken

Ethicus, filosoof, ingenieur en universitair hoofdocent Christelijke filosofie aan de Technische Universiteit Eindhoven

Goede zorg rond het levenseinde

Medisch-ethische reflectie op het levenseinde is ingewikkeld: welke overtuigingen of ethische principes wegen het zwaarst? Deze lezing poogt deze discussie recht te doen, maar zoekt ook naar een perspectief vanuit een christelijk levensbeschouwing. Vanuit de ethiek maken we het ook praktisch: hoe kan je zorg dragen tijdens het levenseinde? Welke praktische lijnen krijgen we aangereikt?

Prof. dr. Stef Groenewoud

Gezondheidswetenschapper, ethicus en hoogleraar Ethiek van de zorg aan Theologische Universiteit Utrecht