Plaatselijk studentenwerk

In elke studentenstad hebben we een studentenwerker. Zij zijn verbonden met de lokale christelijke studentenverenigingen. Daar lopen ze op met de leden: Ze zijn aanwezig in de vereniging, coachen het bestuur, trainen de bijbelkringleiders en gaan met studenten in gesprek of bieden een luisterend oor over allerlei levensthema’s.

Je ontmoet ons tijdens de borrel, bij een training, met een kop koffie in een caféetje of tijdens een van onze projecten in jouw stad. We ontmoeten jou graag.