Wij geloven in studenten.

Studenten staan op de rand van het verdere leven. De toekomst ligt aan hun voeten en ze hebben alle vrijheid gevonden. Ze staan op het punt volwassen te worden. En juist in deze fase komen grote vragen op en zoeken ze naar richting. Vorming en proberen staan in deze tijd van hun leven centraal. Grote vragen over identiteit en toekomst komen boven drijven. Christelijke studenten stellen daarbij nog de vragen: Dat geloof van mijn ouders, wat wil ik daarmee? Hoe geef ik dat zelf vorm? Onze studentenwerkers kennen deze ervaringen en staan klaar om met deze studenten mee te denken.

We zijn voortdurend bezig om jonge christenen te vormen voor nu en voor de toekomst. We werken voor en door studenten. Zij staan centraal. IFES Nederland heeft oog voor wie studenten zijn en wie ze kunnen worden. Dat doen we vanuit het geloof dat God ons als mens ziet en we het leven dat Hij geeft ten volle willen ontdekken en leven.

We dagen studenten uit om de contouren van Gods Koninkrijk te ontdekken en daar hun eigen plek in te nemen en hun medestudenten daarvoor uit te nodigen. Zo creëren we een beweging van leerplekken waar studenten samen mogen zoeken, leren, vallen en opstaan. We rusten hen toe om Jezus te volgen, te groeien in geloof, in kennis van God en van zichzelf.

Dit doen we vanuit ervaring. In elke studentenstad in Nederland hebben we studentenwerkers. We geven training en toerusting en we ontmoeten de studenten. We zijn betrokken en kunnen naast de studenten staan. Zo sluiten we aan, maar kunnen we ze vanuit onze expertise ook uitdagen om verder te groeien. Ook tijdens conferenties ontmoeten we elkaar. Zo hebben we het zowel lokaal als landelijk over thema’s die je in je studententijd kunt tegenkomen: Van geloof, tot ontwikkeling, van tijdsinvulling tot relaties.

IFES gelooft in studenten. Wij willen studenten ontmoeten waar ze zijn, zodat ze kunnen groeien tot wie ze mogen zijn zoals God bedoeld heeft. Zo bouwen we aan de toekomst.

De IFES groep

De vereniging IFES is onderdeel van de IFES-groep. Onze visie is om studenten tot bloei te laten komen in gemeenschap, gevormd door het Evangelie, zodat zij impact hebben op de campus, in de kerk en in de maatschappij, tot eer van God. Binnen de IFES groep geven de verschillende projecten op hun eigen manier vorm en invulling aan onze visie. We doen dit vanuit eenzelfde basishouding. We gaan naar de studenten toe en we luisteren naar hun vragen. Vanuit een gelijkwaardige houding gaan we in gesprek, denken we mee en stellen we vragen.

Bestuur

dhr. E. (Erwin) Kint
dhr. E. (Erwin) KintVoorzitter
Dhr. J. (Jouke) Bisschop
Dhr. J. (Jouke) BisschopPenningmeester
Dhr. J.J. (Jaap) de Vries
Dhr. J.J. (Jaap) de VriesSecretaris
Mevr. C.M. (Clarize) de Korne
Mevr. C.M. (Clarize) de KorneAlgemeen bestuurslid
Dhr. J.M. (Matthijs) Vet
Dhr. J.M. (Matthijs) VetAlgemeen bestuurslid
Mevr. J. (Jeanine) de Jong
Mevr. J. (Jeanine) de JongStudentbestuurslid

Samenwerkingspartners

IFES werkt graag samen met andere organisaties en mensen die hart hebben voor studenten en de groei van Gods koninkrijk.

Dat doen we o.a. met:

  • Agapé StudentLife
  • Gebedsbeweging 24-7-Prayer
  • Alpha Students
  • Navigators
  • Lokale kerken