Jaarthema

Een jaar lang verdiepen we ons als IFES in een thema. Door de conferenties, de bijbelstudies en ook met lokale workshops ontdekken we meer over dat thema en wat het betekent voor ons geloof.

Dit jaar is het thema Fruitful Minority. Christenen vormen in het Westen steeds meer een minderheid. De invloed van christenen neemt af. Christelijke instituties (kerken, media, netwerken, verenigingen, uitgeverijen, etc.) brokkelen af. Wat is de christelijke roeping als minderheidsgroep? Komt de kerk zo juist tot haar recht als ‘zout’ en ‘licht’? Of is een dominante seculiere cultuur een bedreiging voor een levend geloof? In hoeverre zijn we anders en hoe kan ons anders-zijn “vrucht dragen”?

Aansluiten bij het jaarthema?

We ontdekken dit jaarthema graag met jou! Daarom staan alle conferenties ook in het teken van (een deel van) het jaarthema. Maar we helpen jou ook graag om met jouw kringavonden bij het jaarthema aan te sluiten. Daarvoor ontwikkelen we elk jaar weer materialen, speciaal voor jou.

Bekijk ze hier!

Vorige jaarthema’s

De jaarthema’s van de afgelopen jaren waren:

2020-2021

Hoop: leven in een onzekere wereld

2019-2020

Face to Face: gemaakt voor echte verbinding

2018-2019

Kracht: floreren in de prestatie-samenleving