Jaarthema

Een jaar lang verdiepen we ons als IFES in een thema. Door de conferenties, de bijbelstudies en ook met lokale workshops ontdekken we meer over dat thema en wat het betekent voor ons geloof. Dit jaar is het thema Simplicity.

Tijdgeest

Onze tijdgeest staat bol van het “meer, meer, meer”. Onze consumentencultuur moedigt ons voortdurend aan ontevreden te zijn met wat we hebben en te verlangen naar meer. We geloven dat de economie moet blijven groeien, we vinden het normaal dat onze koopkracht steeds maar weer stijgt. Ondertussen lopen we natuurlijk keihard tegen de grenzen aan van deze ongebreidelde groei. Terwijl we massaal een omslag proberen te maken naar een “duurzame economie” ligt de focus daarbij op anders toch hetzelfde kunnen blijven doen (of zelfs meer). Van een Volvo naar een Tesla. Maar kunnen we ooit duurzaam leven als de onderliggende houding (meer, beter, sneller) niet verandert?

Deelaspect evangelie

Hoewel de ‘meer, meer, meer’ cultuur een hele specifieke vorm heeft waarschuwden Jezus en de apostelen al voor de kiem van die levenshouding. “Je kunt niet God dienen én de mammon”, zei Jezus. En “geldzucht is de wortel van alle kwaad”, zei Paulus. Jezus daagde uit te leven uit vertrouwen, zonder zorgen over de dag van morgen. Hij daagde uit niet te verzamelen, maar eenvoudig te genieten van Gods goede zorg. Wat betekent het om in onze tijd eenvoudig te leven? Waar vraagt dat verandering in ons denken, ons hart, ons handelen? Hoe nodigen we anderen hierin uit?

Aansluiten bij het jaarthema?

We ontdekken dit jaarthema graag met jou! Daarom staan alle conferenties ook in het teken van (een deel van) het jaarthema. Maar we helpen jou ook graag om met jouw kringavonden bij het jaarthema aan te sluiten. Daarvoor ontwikkelen we elk jaar weer materialen, speciaal voor jou.

Vorige jaarthema’s

De jaarthema’s van de afgelopen jaren waren:

2020-2021

Hoop: leven in een onzekere wereld

2019-2020

Face to Face: gemaakt voor echte verbinding

2018-2019

Kracht: floreren in de prestatie-samenleving