Jaarthema

Een jaar lang verdiepen we ons als IFES in een thema. Door de conferenties, de bijbelstudies en ook met lokale workshops ontdekken we meer over dat thema en wat het betekent voor ons geloof.

Dit jaar is het is het thema Thruthfulness. Wereldleiders lijken lak te hebben aan de waarheid, informatievoorziening is gecommercialiseerd door multinationals, vertrouwen in de politiek is laag. Wat zijn dan mijn ankerpunten? Wie kan ik vertrouwen? Wie ben ik en wat is het waard om voor te leven? Beeldvorming is steeds belangrijker geworden. Maar met dat de afstand tussen ons echte leven en het gepresenteerde beeld groeit alleen maar een gevoel over hoe ‘nep’ de wereld is, en hoe ver we van ‘waarheid’ verwijderd zijn.

Jezus zegt: ik ben de waarheid (Joh. 14:16). Hij belichaamt waarachtigheid: hij is wie hij zegt dat hij is, komt na wat hij belooft, is Gods “ja” in eigen persoon (2 Kor. 1:20), is in zijn persoon en met zijn onderwijs het ijkpunt voor wie waarheid wil vinden. Maar kan ik in onze tijd (nog) geloven dat Jezus dé weg, dé waarheid en hét leven is?

Dit thema komt op veel manieren terug in ons dagelijks leven. Is wat mensen van ons zien hetzelfde als wat we denken en voelen? Of vind je het moeilijk om je ‘ware’ zelf te laten zien? Hoe ga je om met alle mooie plaatjes die je van andere ziet, waarvan je weet dat ze niet echt zijn, maar je misschien toch beïnvloeden? Hoe kan jíj bijdragen aan echte cultuur?

Al deze vragen hebben te maken met ons jaarthema Truthfulness. We zien er naar uit om hier dit jaar met jullie over naar te denken!

Aansluiten bij het jaarthema?

We ontdekken dit jaarthema graag met jou! Daarom staan alle conferenties ook in het teken van (een deel van) het jaarthema. Maar we helpen jou ook graag om met jouw kringavonden bij het jaarthema aan te sluiten. Daarvoor ontwikkelen we elk jaar weer materialen, speciaal voor jou.

Vorige jaarthema’s

De jaarthema’s van de afgelopen jaren waren:

2020-2021

Hoop: leven in een onzekere wereld

2019-2020

Face to Face: gemaakt voor echte verbinding

2018-2019

Kracht: floreren in de prestatie-samenleving