1. Maak een to-do-lijst per dag, met maximaal 3 activiteiten of doelen. Risico is dat als je veel tijd om handen hebt je grootse plannen maakt, die dan niet lukken en je verlammen. Realistisch plannen en kleine successen vieren houden je in beweging.
  2. Praat met iemand over de plannen die je hebt en vraag of diegene je wil vragen hoe het gaat met de uitvoering.
  3. Werk samen met iemand: Zet een video-call aan op de achtergrond en ga ieder voor zich aan het werk. Spreek af dat je na een uur even vraagt hoe het gaat. Er zijn ook online groepen waar je bij aan kan haken.
  4. Wees mild voor jezelf: Blijven herhalen dat je niet doet wat je eigenlijk zo graag zou willen, helpt je niet verder. En het geeft ook het gevoel dat jij degene bent die op je eigen wilskracht verandering moet brengen. Maar je hebt een God die je leven leidt, leg het bij Hem neer en vraag Hem om je te helpen met de verandering die je zo graag wilt zien. “Zo lang wij denken dat wij onszelf kunnen redden door middel van onze wilskracht maken we het kwaad in ons alleen maar sterker” – Heini Arnold.