Naar alle waarschijnlijkheid zullen de regels niet allemaal in één keer opgeheven worden en er wordt al gesproken en nagedacht over een 1,5m economie. Het blijft allemaal nog wat onzeker. Maar mogelijk zit je wel met reserveringen of andere praktische zaken waardoor je wel nu al een besluit moet nemen. Het advies nu zal dan ook zijn, denk als vereniging na over welke houding je als vereniging aanneemt rondom deze crisis. Natuurlijk missen we elkaar en willen we de activiteiten ook zo snel mogelijk weer oppakken, maar we kunnen ook afwegen wat de toegevoegde waarde is van de activiteit en de zorg voor de kwetsbaren in de samenleving? Welk beeld willen we uitstralen naar buiten en hoe laten wij daarin onze christelijke identiteit zien? Is het nodig om met grote groepen bij elkaar te komen of kunnen we dat uitstellen? Het zijn vragen waar je met elkaar over kan nadenken.