• Persoonlijk contact onderhouden is de belangrijkste manier om mensen betrokken te houden. Dus bel je kringleden, verenigingsleden of commissieleden op of stuur ze een appje.
  • Zorg dat niet al je communicatie op een groep gericht is, maar probeer juist individueel contact te onderhouden. Het is altijd goed om mensen persoonlijk uit te nodigen voor activiteiten, maar doordat online activiteiten vaak nog wat vrijblijvender aanvoelen is een persoonlijke uitnodiging nu nog belangrijker.
  • Nodig mensen uit en geef blijk dat je hun inbreng en aanwezigheid erg waardeert (en organiseer je activiteit ook zo dat mensen merken dat ze gewaardeerd worden als ze er zijn).
  • Maak een buddy-systeem en koppel leden in twee- of drietallen aan elkaar die extra voor elkaar zorgen.